Benvinguts a la web de l’Ajuntament de PACS

Serveis per temes

Alta al Padró d’habitants

A continuació us informem com donar-vos d’alta al padró municipal d’habitants, per canvi de residència, o per provenir d’un altre municipi de l’Estat Espanyol o d’un país estranger.

Qui ho pot tramitar?

 • Persones majors d’edat, o menors degudament representats per un major d’edat que ja hi resideixi.

Preu i temps del tràmit:

 • El tràmit no te cost, i la resolució es fa al moment.

Quan i on es pot tramitar?

 • Es pot fer durant tot l’any, i es fa presencialment, en horaris d’atenció al públic a l’Ajuntament de Pacs:

De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30 h
Avinguda Diputació 1-3  08796 Pacs del Penedès, Barcelona

Quina documentació cal aportar?

 • Si ets el propietari de la vivenda:
  • Original de l’escriptura de compravenda, o últim rebut bancari de l’IBI.
  • D.N.I. o passaport original del/ de la propietari/ària o arrendatari/ària de la vivenda.
 • Si no ets el propietari de la vivenda:
  • Original del contracte de lloguer
  • Si no en sou el titular, caldrà aportar una autorització del/de la propietari/ària o arrendatari/ària de la vivenda, segons el model que s’adjunta, o que aquest/a també vingui presencialment
 • Si és per empadronar a un/a menor d’edat no emancipat/da:
  • D.N.I. o passaport original del/s major/s de 14 anys.
  • Llibre de família o partida de naixement original si es tracta de menors de 18 anys.
  • Per a realitzar aquest tràmit en representació d'un menor d'edat, serà necessària la signatura d'ambós progenitors. En cas que això no sigui possible, el progenitor que realitzi el tràmit haurà d'aportar el model de declaració responsable de guàrdia i custòdia del menor que s'adjunta.
  • Si els progenitors no conviuen al mateix domicili i es vol empadronar en el què consti un d’ells, serà necessària l’aportació de la sentència en cas de tenir la custòdia o autorització de l’altre part.
 • Si ets estranger/a:
  • Original de la targeta de residència, del passaport o del carnet d’identitat del país d’origen si pertanyeu a la C.E.E..
 • Si qui fa el tràmit no és la persona interessada, a més a més haurà d’aportar:
  • Autorització de la persona interessada per escrit i signada
  • Autorització del pare i/o de la mare en cas d’empadronar menors d’edat.
  • D.N.I., N.I.E o passaport original de qui fa el tràmit

Documents adjunts

model padró

Autorització empadronar persona a domicili


Mapa web