Benvinguts a la web de l’Ajuntament de PACS

Serveis per temes

Tinença de gossos potencialment perillosos

A més d’aquestes races el REIAL DECRET 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el regim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, estableix que es considerin també com a gossos potencialment perillosos els que responguin a les característiques següents:

  • forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència 
  • marcat caràcter i gran valor 
  • pèl curt 
  • perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçària a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg 
  • cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i grans galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda 
  • coll ample, musculós i curt 
  • pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt 
  • extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses amb potes   relativament llargues formant un angle moderat

 

- Aquells animals de l’espècie canina que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.

I per últim respecte del lloc d’allotjament dels gossos considerants potencialment perillosos cal complir amb l’Art. 2.2 de  la LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos:

“Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:

a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.

b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals

puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest tipus.”

Documents adjunts

RACES DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS


Mapa web