Benvinguts a la web de l’Ajuntament de PACS

Plens i convocatòries plenàries

Pacs del Penedès

El ple municipal

El Ple de l'Ajuntament de Pacs del Penedès està integrat per l'Alcalde i sis regidors i regidores del Consistori. Es reuneix un cop al mes, generalment en dilluns, amb caràcter ordinari i, amb caràcter extraordinari, cada vegada que ho decideixi el President o que ho demani, almenys, la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació.

Juntament amb l'Alcalde i els Tinents d'Alcalde, el Ple ha d'existir a tots els Ajuntaments, ja que constitueix l'òrgan màxim de govern de l'administració local.

El Ple ostenta competències d'atribucions de decisió política, atribucions normatives, atribucions d'organització i atribucions de control de la gestió pública. D'aquestes, el Ple en pot delegar o desconcentrar diverses en la figura de l'Alcalde o en la Junta de Govern Local.

En aquesta legislatura, el Ple de l'Ajuntament de Pacs està presidit per l’alcaldessa Montse Mascaró Gras, i format per 3 regidors més de PDeCAT, 2 regidors d’ERC, i 1 regidor adscrit.

Convocatòries sessió plenària

Descarregar PDF20/06/2019

Sessió Ple Extraordinari Cartipàs Municipal


Mapa web