Benvinguts a la web de l’Ajuntament de PACS

I Concurs de disseny de la portada del programa de Festa Major 18 PACS del Penedès

I Concurs de disseny de la portada del programa de Festa Major 18 PACS del Penedès

 

BASES: CONCURS DE DISSENY DE LA PORTADA DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR DE PACS DEL PENEDÈS 2018

1. Per prendre part al concurs és condició indispensable que els treballs que es presentin siguin originals, inèdits i anònims. S'admet qualsevol tècnica. La participació és lliure.

 

2. Cada concursant pot presentar un màxim de dos obres.

 

3. El tema de la portadaes EL 30 ANIVERSARI DE EL DRAC DE PACS. Es valorarà la creativitat i l'originalitat de la imatge i el concepte publicitari de l'obra.

 

4. El format del treball ha de ser vertical, s'admet qualsevol mida sempre que no excedeixi les mesures màximes de 297 mm x 420 mm.

 

5. A la portada ha de figurar la inscripció: FESTA MAJOR DE PACS DEL PENEDÉS 2018 – DEL 3 AL 6 D’AGOST. En cas que hi figurin altres inscripcions, eslògans o frases, han de ser adients amb el tema de la portada i no poden tapar, distorsionar ni predominar sobre la que és obligatòria.

 

6. Les obres s'han d'entregar al Registre de l'Ajuntament de Pacs. El termini de presentació dels treballs acaba a les 14 h del 5 de juliol del 2018.

 

7. Els treballs s'han de presentar amb un lema escrit darrera. A més, darrera el cartell també s'ha d’enganxar un sobre tancat, identificat amb el lema al davant, i en l'interior del qual ha de constar el lema juntament amb el nom, els cognoms, l'adreça i el telèfon de la persona o persones autores de l'obra.

 

8. Es concedeix un premi únic: PUBLICAR L’OBRA COM A REFERENT DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR 2018 i un PREMI VALORAT EN 100€.

 

9. La persona guanyadora del premi podria col·laborar en la reproducció definitiva del cartell. El jurat pot suggerir, en el cas que consideri oportú, una solució diferent. El premi pot ser declarat desert.

 

10. El jurat estarà format per 5 vocals, designats per la Comissió de Festes de Pacs, d'entre persones de reconeguda formació artística i persones vinculades al món de la cultura o representatives d'entitats ciutadanes del poble de Pacs, i una presidència, que recau en la Comissió de Festes o en la persona en la qual delegui. La designació del Tribunal es farà públic a les xarxes socials de la Comissió de Festes i de l’Ajuntament de Pacs del Penedès. El veredicte del jurat és inapel·lable i es farà públic el dia 8 de juliol de 2018.

 

11. Les obres presentades al concurs seran exposades a un espai municipal una vegada que se n'hagi fet públic el veredicte. Els autors de les obres no premiades podran recollir les seves una vegada acabada LA FESTA MAJOR, el 7 d’agost de 2018.

 

12. La persona autora de l'obra guanyadora renuncia a fer-ne qualsevol ús.

 

13. La participació en aquest concurs implica l'acceptació total d'aquestes bases i l'autorització a l'organització per a la reproducció d'aquestes obres.

 

14. Les persones autores s'han de responsabilitzar que no existeixin drets de terceres persones i de qualsevol reclamació per drets d'imatge. En aquest sentit, la persona guanyadora del premi cedeix de forma voluntària i gratuïta, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional, a l'Ajuntament de Pacs els drets d'explotació de l'obra presentada i premiada (dret de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i publicació en col·leccions escollides o completes). Aquesta cessió en exclusiva permet a l'Ajuntament de Pacs explotar l'obra, amb exclusió d'altres persones –inclosa la persona premiada–, i atorgar autoritzacions no exclusives a altres.

 

15. El pagament del premi es farà a través de l’Ajuntament de Pacs del Penedès. En cas que la persona guanyadora sigui menor d'edat, haurà de facilitar les dades del pare o mare o tutor legal.

 

Comissió de Festes de Pacs del Penedès                                             

Pacs del Penedès, juny de 2018

Link
Mapa web