Benvinguts a la web de l’Ajuntament de PACS

Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament en sòls de la fina Mas la Plana del terme Mpal de Pacs del Penedès.

01 - LOCALITAZACIO TERRITORIAL (PDF)

01.- MEMORIA TEXT REFOS MPGOU PACS 30 04 2018 presentat ajunt (PDF)

1.1.-informe OTAAA (PDF)

1.2.-informe urbanisme (PDF)

1.3.-ANNEX INFORMES SECTORIALS (PDF)

1.4.-InformeACACDVPacs30.08.16 (PDF)

1.5-Centre visitants Bodegues Torres-Afectacio arqueologica-SNU38_16_PACS (PDF)

1.6.-InformeInstitutCartograficGeologicCDVPacs08.09.16 (PDF)

1.7.-CDVPacsInformeFavorableDARP22.12.16 (PDF)

02 - SITUACIO COMARCAL (PDF)

2.0-EIIP centre de visites abril 2018 (PDF)

2_1 D (PDF)

2_2 D (PDF)

03 - SITUACIO EN EL MUNICIPI (PDF)

3.-DAE-Bodegues Torres_Abril 2018 (PDF)

04 - ORTOFOTOMAPA (PDF)

05 - TOPOGR+CFIC (PDF)

06 - MODIFICACIO VIAL (PDF)

07 - SOLS URBANS VIGENT (PDF)

08 - SOLS URBANS QUALIFICACIO (PDF)

09 - ORDENACIO DETALLA (PDF)


Mapa web